Moral School

Satrinonthaburi

ผลงานของเรา

ประมวลภาพกิจกรรม
อาสายุวกาชาดโรงเรียนสตรีนนทบุรี
(จิตสาธารณะ)


รายการ เดินหน้าประเทศไทย 

"ขจัดแป๊ะเจี้ยะ สร้างความโปร่งใสในโรงเรียน"

(ซื่อสัตย์สุจริต)

โครงการทำดีเพื่อแผ่นดิน
หัวข้อ "คุณคิดอย่างไรกับคนที่ชอบแซงแถว?"
(มีวินัย)

รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย
(จิตสาธารณะ)


หนังสั้น "คนดี" หัวข้อ "คนดี รู้จักพอ ไม่คอรัปชั่น"

(ซื่อสัตย์สุจริต)

กีฬาจังหวัดนนทบุรี โรงเรียนสตรีนนทบุรี 2018
(มีวินัย)