ประกาศรับนักเรียน ม.1,4 (EP)

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

นักเรียนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค.-23 ก.พ. 65 ผ่าน Link: https://drive.google.com/file/d/1sjtqHm2OUW38tivW4yQXX8HIqUyQJRJz/view?usp=sharing

<คลิก> ดูรายละเอียด ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษ EP

และมาสมัครด้วยตนเองในวันช่วงวันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)