ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP ม.1 และ ม.4 <<คลิก>>

โดยสอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ ม.1 วันที่ 6 มี.ค.65 , ม.4 วันที่ 7 มี.ค.65 >>คลิก ทดสอบระบบ ทั้ง ม.1 และ 4 วันที่ 4 มี.ค.65 เวลา 13.00-20.00 น.


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.1 <<คลิก>>

โดยสอบคัดเลือกรูปแบบออนไลน์ วันที่ 6 มี.ค.65 >>คลิก ทดสอบระบบ ในวันที่ 4 มี.ค.65 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป


โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ม.4 <<คลิก>>

โดยสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ในวันที่ 7 มี.ค.65 แต่งกายชุดนักเรียน และตรวจ ATK ด้วยตนเองภายใน 24 ชม. พร้อมเก็บหลักฐานการตรวจแสดงต่อคุณครู ณ จุดคัดกรอง