ขอแสดงความยินดีกับ วงโยธวาทิต โรงเรียนสตรีนนทบุรี

เนื่องด้วยวันที่ 20 ธันวาคม 2563 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนวงโยธวาทิต บรรเลงเพลง เพื่อ รับ-ส่งเสด็จ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเดินพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี