ประกาศผลการคัดเลือก เข้าเรียน ม.1, ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเตรียมเอกสารหลักฐาน มามอบตัว ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ โรงอาหาร อาคาร 5 ชั้น 1 หากไม่มาตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าว ทางโรงเรียนจะถือว่า สละสิทธิ์

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP m-1 <<คลิก>>

โครงการภาคภาษาอังกฤษ EP m-4 <<คลิก>>


ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTEP m-1 <<คลิก>>

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ SMTE m-4 <<คลิก>>