การยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน สพม.นนทบุรี

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี

เรื่อง ช่องทางการยื่นความจำนงจัดหาที่เรียน

ผู้ปกครองและนักเรียน ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี และมีความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่จัดหาที่เรียน เขตพื้นที่ขอแจ้งเปิดระบบยื่นความจำนง โดยระบบจะเปิดให้ยื่นสมัครตั้งแต่วันที่ 2-5 เมษายน 2565 และจำประกาศผลวันที่ 8 เมษายน 2565
เว็บไซต์ รับสมัครนักเรียน | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี (spmnonthaburi.go.th)


ช่องทางติดต่อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี | Facebook

Line : @608qeofx