ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ