แจ้งการลงทะเบียนรายวิชาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ประกาศแจ้งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทางโรงเรียนจะดำเนินการให้นักเรียนลงทะเบียนรายวิชาเลือกในวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น. โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์


โดย e-mail ที่นักเรียนใช้ในการลงทะเบียนต้องเป็น e-mail nb............@satrinon.ac.th เท่านั้น


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.1

https://forms.gle/3oGZmVrzcWarrMx2A


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.2

https://forms.gle/axZtGHZ1uHmtff8QA


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.3

https://forms.gle/9q45uy4LF2CQ16nW8


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.4

https://forms.gle/XLs1W4CzKEprRoX1A


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.5

https://forms.gle/zt688EdMNqbeXQkV6


แบบลงรายวิชาเลือกระดับชั้น ม.6

https://forms.gle/nMhyYM6rQCo7hv8LA