ประกาศผลการลงทะเบียนรายวิชาภาษาเลือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3/3 - 3/13)

ผลการลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 1 (3/3-3/5)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bHew8CgdiMTfYKwBC4c7tyre3egYOOy-Rl4t5HFV5rk/edit?usp=sharing


ผลการลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 2 (3/6-3/7)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PMzguf97HwLBClVrfl3Gs4pfnJzgZ_ptV1JtCnjAs_M/edit?usp=sharing


ผลการลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 3 (3/8-3/10)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YmL4a2CRQkNNjkxT7Z-V0nRk_kAPgFXKP4sUyg6mQwc/edit?usp=sharing


ผลการลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 4 (3/11-3/13)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Vx_kEU0sIlcKf0mBW8fjn4tA9N3gT6-aXKYKxCwYzXk/edit?usp=sharing


หมายเหตุ นักเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรายวิชาเลือก สามารถติดต่อครูผู้สอนได้โดยตรง เพื่อลงทะเบียนรายวิชา