เปลี่ยนแปลงสถานที่ในการทดสอบเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2565