ประกาศกลุ่มการเรียนเสริมความรู้วันเสาร์ ห้องปกติ

แจ้งกลุ่มเรียนวันเสาร์ ห้องปกติ <<คลิก >>

ให้นักเรียนแต่งกายด้วยชุดสุภาพ มาโรงเรียน ดังนี้
เสื้อ : ไม่รัดรูป ไม่แขนกุด ไม่สายเดี่ยว ไม่คอลึก
กระโปรงหรือกางเกง : คลุมหัวเข่า
รองเท้า : ไม่สวมรองเท้าแตะ
เข้าแถว เวลา 07.40 น. ณ ลานอเนกประสงค์
เริ่มเรียน เวลา 08.30-13.30 น.