เปิดรับสมัครนักเรียนที่มีความประสงค์เข้าทดสอบวัดความรู้ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (NB Pre-Test 2023)

นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครเข้าทดสอบได้ตั้งแต่วันที่ 6 - 31 มกราคม 2566 ผ่านทางช่องทางออนไลน์

https://forms.gle/8cCcetHQc4FsgB5H8