ประกาศกำหนดการสอบภายในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเป็นคะแนนประกอบการพิจารณาแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566