(ห้องพิเศษวิทยาศาสตร์)รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ-66

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

>>กรุณาอ่านข้อมูลในประกาศให้ละเอียดครบทุกหน้า เพื่อการปฏิบัติตามคำชี้แจงได้ถูกต้อง
คลิก>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.1

ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันเสาร์ที่ 4 มี.ค.66

  • รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์
  • สอบ เวลา 08.30-16.00 น.
  • นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนแสดงตนในวันสอบ
  • อุปกรณ์ใช้ทำสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกา


คลิก>> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม.4

ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 5 มี.ค.66

  • รายงานตัว เวลา 08.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์
  • สอบ เวลา 08.30-16.00 น.
  • นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนแสดงตนในวันสอบ
  • อุปกรณ์ใช้ทำสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกา