รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1,4 (ห้องปกติ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

>>กรุณาอ่านข้อมูลในประกาศให้ละเอียดครบทุกหน้า เพื่อการปฏิบัติตามคำชี้แจงได้ถูกต้อง

คลิก >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.1

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันเสาร์ที่ 25 มี.ค.66 คลิก >> ตารางสอบ

  • รายงานตัว เวลา 07.20 น. ณ ลานอเนกประสงค์
  • สอบ เวลา 08.30-12.00 น.
  • นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนแสดงตนในวันสอบ
  • อุปกรณ์ใช้ทำสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกา

คลิก >> รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ม.4

ให้นักเรียนตรวจสอบรายชื่อ ห้องสอบ เลขประจำตัวสอบ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบในวันอาทิตย์ที่ 26 มี.ค.66 คลิก >> ตารางสอบ

  • รายงานตัว เวลา 07.50 น. ณ ลานอเนกประสงค์
  • สอบ เวลา 09.00-12.00 น.
  • นำบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนแสดงตนในวันสอบ
  • อุปกรณ์ใช้ทำสอบ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกา

*ทั้งนี้ นักเรียนที่สมัครออนไลน์ แต่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้นำหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มายื่นทบทวนสิทธิ์ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566  ณ  โรงเรียนสตรีนนทบุรี  

กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099-4303087

หรือ line official แตะลิงก์นี้เลย https://lin.ee/a2Xr9bCG