ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) กรณีนักเรียนยื่นทบทวนสิทธิ เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบ

กรณีมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่เบอร์ 099-4303087

หรือ line official แตะลิงก์นี้เลย https://lin.ee/a2Xr9bCG