ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานผู้อำนวยการ