ประกาศผลการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน สำนักงานผู้อำนวยการ