ประกาศยกเลิกการรับสมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน