ข่าวโรงเรียน


ประกาศแจ้งเปลี่ยนรูปแบบการทดสอบโครงการ EP

นักเรียนสามารถตรวจสอบ e mail ที่ใช้ในการสอบ และขั้นตอนในการสอบ ได้ตาม link

https://drive.google.com/folderview?id=1ekhpXEK09MZtaXvXQNjx4J_S3hvV9W9x