ยื่นคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน-วัดผล

วิธีการยื่นคำร้องขอเอกสารงานทะเบียน-วัดผล ออนไลน์


การยื่นคำร้องขอเอกสารจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน โดยในส่วนแรก จะเป็นแบบยื่นคำร้องของนักเรียนปัจจุบัน และในแบบที่ 2 จะเป็นแบบยื่นคำร้องของศิษย์เก่า. โดยมีวิธีและการเข้าใช้งานตาม รูปด้านล่าง


สำหรับช่องทางการติดต่องานทะเบียนวัดผลประเมินผล สามารถติดต่อได้สองช่องทาง ดังนี้

  1. e-mail: watphon@satrinon.ac.th
  2. ไลน์ คลิกเพิ่มเพื่อน หรือ สแกน qr-code