ประกาศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20- 30ธ.ค. 64 จัดการเรียนรูปแบบผสมผสาน Onsite-Online (คาบละ 50 นาที)

ประกาศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 20- 30ธ.ค. 64 จัดการเรียนรูปแบบผสมผสาน Onsite-Online (คาบละ 50 นาที) โดยสลับให้นักเรียนชั้น ม.1, 3, 4 มาเรียนที่โรงเรียนในวันอังคาร, พฤหัสบดี และนักเรียนชั้น ม.2, 5, 6 มาเรียนที่โรงเรียนในวันจันทร์, พุธ, ศุกร์ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

***หมายเหตุ หากผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกให้นักเรียนมาเรียน on-site ในวันที่กำหนด สามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้