เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าทดสอบความสามารถก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (NB-Pre Test 2022)

โรงเรียนสตรีนนทบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าทดสอบความสามารถก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (NB-Pre Test 2022)

โดยนักเรียนที่มีความสนใจ สามารถสมัครเข้าทดสอบได้ 2 ช่องทาง คือ

1. ผ่านทางระบบออนไลน์ ที่ คลิก>>>>https://sites.google.com/satrinon.ac.th/nb-pretest2022/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81

2. สมัครด้วนตนเองที่โรงเรียนสตรีนนทบุรี ที่ห้องกลุ่มบริหารงานวิชาการ อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.


โดยเปิดรับสมัครทั้ง 2 ช่องทางการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 4 - 20 มกราคม 2565