Get Adobe Flash player

ลูกเสือสำรอง เนตรนารีสำรอง

 

ลูกเสือ และเนตรนารีสำรอง

      ลูกเสือสำรองมีคำปฏิญาณและกฎที่กำหนดไว้สำหรับลูกเสือสำรองโดยเฉพาะ เนื่องจากยังอยู่ในวัย
เด็ก คำปฏิญาณและกฎต้องง่ายแก่การท่องและจำ จนถึงง่ายต่อการปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมกับวัย   
 
คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง คือ 
ข้าสญญาว่า 
ขอ 1. ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ขอ 2. ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรองและบำเพญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน 
 
กฎของลกเสือสำรอง 
1.ลกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่   
2.ลกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง 
 
คติพจน์ :  ทำดีที่สุด (Do Our Best)


เมนูหลัก

สถิติผู้เยี่ยมชม

เริ่มนับสถิติวันที่ 26 เมษายน 2558

 

Hit Counter

งานเนตรนารี โรงเรียนสตรีนนทบุรี
120 ถนนพิบูลสงคราม ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
Tel : 02-525 1506 ต่อ 112, Fax : 02-525 3171