บทที่ 1

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับฐานข้อมูล

โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

โปรแกรมฐานข้อมูลที่นิยมใช้

        โปรแกรมฐานข้อมูล  เป็นโปรแกรมหรือซอฟแวร์ที่ช่วยจัดการข้อมูลหรือรายการต่าง ๆ ที่อยู่ในฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บ  การเรียกใช้  การปรับปรุงข้อมูล
        โปรแกรมฐานข้อมูลจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งโปรแกรมฐานข้อมูล ที่นิยมใช้มีอยู่ด้วยกันหลายตัว เช่น Access, FoxPro, Mysql, Oracle, SQL, Sever เป็นต้น โดยแต่ละโปรแกรมจะมีความสามารถต่างกัน บางโปรแกรมใช้ง่ายแต่จะจำกัดขอบเขตการใช้งานหรือใช้กับฐานข้อมูลขนาดเล็กบางโปรแกรมใช้งานยากกว่า แต่จะมีความสามารถในการทำงานมากกว่าหรือใช้กับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ จึงจะขอกล่าวถึงโปรแกรมฐานข้อมูลบางโปรแกรมที่นิยมใช้กัน ได้แก่

 • โปรแกรม Dbase 
  เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลอีกชนิดหนึ่ง  การใช้งานจะคล้ายกับโปรแกรม FoxPro  ข้อมูลหรือรายงานที่อยู่ในไฟล์บน Dbase  จะสามารถส่งไปประมวลผลในโปรแกรม  Word  Processor  ได้และแม้แต่โปรแกรม Excel  ก็สามารถอ่านไฟล์.DBF ที่สร้างขึ้นโดยโปรแกรม Dbase  ได้ด้วย
 • โปรแกรม  Access 
  นับเป็นโปรแกรมที่นิยมใช้กันมากในขณะนี้  โดยเฉพาะในระบบฐานข้อมูลขนาดเล็กและขนาดกลาง  สามารถสร้างแบบฟอร์มที่ต้องการจะเรียกดูข้อมูลในฐานข้อมูล หลักจากบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  จะสามารถค้นหาหรือเรียกดูข้อมูลจากเขตข้อมูลใดก็ได้  การแสดงผลก็อาจแสดงทางจอภาพ  หรือส่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็ได้  นอกจากนี้ Access  ยังมีระบบความปลอดภัยของข้อมูล  โดยการกำหนดรหัสผ่านเพื่อป้องกันความปลอดภัยของข้อมูลในระบบได้ด้วย  สำหรับโปรแกรม  Access  นี้จะกล่าวถึงวิธีการใช้เบื้องต้นโดยสังเขปไว้ในหน่วยถัดไป
 • โปรแกรม FoxPro
  เป็นโปรแกรมฐานข้อมูลที่มีผู้ใช้งานมากโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากใช้ง่ายทั้งวีธีการเรียกจากเมนูของ FoxPro และประยุกต์โปรแกรมขึ้นใช้งาน  โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro จะสามารถใช้กับ Dbase ได้  คำสั่งและฟังก์ชั่นต่าง ๆ ใน Dbase  จะสามารถใช้งานบน  FoxPro  ได้  นอกจากนี้ใน  FoxPro  ยังมีเครื่องมือช่วยในการเขียนโปแกรม  เช่น การสร้างรายงาน  โปรแกรมที่เขียนด้วย FoxPro  จะสามารถแปรเป็นไฟล์ .EXE ได้เช่นเดียวกับโปรแกรมภาษาอื่น ๆ และสามารถนำไปใช้งานกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีโครงสร้างของ FoxPro  อยู่ในเครื่องด้วย
 • โปรแกรม  Oracle 
  Oracle  หมายถึง  Object - Relational  Database  Management  System (ORDBMS) มีความสามารถทำงานได้ทั้งในรูปแบบ Rational  และบางคุณสมบัติของ Object Oriented  เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท ออราเคิล  และยังเป็น RDBMS เชิงพาณิชย์ตัวแรกของโลก  ออราเคิล ยังเป็น RDBMS  ระดับ  Database  Sever  มีความสามารถโดดเด่นในด้านการจัดการฐานข้อมูล  มีความน่าเชื่อถือสูงสุด (reliable) และเทคโนโลยี Rollback  Segment  ที่สามารถจัดการกับข้อมูลในกรณีที่เกิดการล้มเหลวของระบบ หรือภาวะระบบไม่สามารถให้บริการได้  ด้วยเทคโนโลยี Rollback  Segment  จะจัดการ  Instance  Recovery  ข้อมูลไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการล้มเหลวของระบบได้อย่างดีมาก
 • โปรแกรม  Microsoft  SQL  Server 
  เป็น RDBMS  ระดับ  Database  Sever  อีกตัวหนึ่ง  ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในยุคปัจจุบัน  และถือเป็นซอฟแวร์ของไมโครซอฟต์ตัวแรกที่ใช้เทคโนโลยี .NET เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลออกมาใช้กับ Application ของ Windows หรือผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  โดยทั่วไป MS-SQL Server  จะทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows2000, 2003 Server  เพื่อที่จะใช้ MS-SQL Server เป็นฐานข้อมูลในการทำระบบ ไคลเอนท์/เซอร์ฟเวอร์