ร่วมลงชื่อปฏิญาณตนเนื่องในวัน”ต่อต้านยาเสพติดโลก”

"26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสตรีนนทบุรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ผ่านการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  


เชิญชวนผู้บริหารและคณะครู ร่วมลงชื่อปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

➡️➡️  https://forms.gle/P3ft93cWT937m3fy7


โดย: กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


https://www.facebook.com/331815600611579/posts/1263801940746269/?d=n