ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565


ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสตรีนนทบุรี ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบรายชื่อ และรายงานตัว ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตามกำหนดช่วงเวลาท้ายประกาศ


สอบถามเพิ่มเติม:งานวิชาการโทร 025251506 ต่อ 107

หรือ line official -----> https://lin.ee/dTTQoli