การลงทะเบียนรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

แบบลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 1 (3/3-3/5)

https://forms.gle/on6dTCko3K98gmdV6


แบบลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 2 (3/6-3/7)

https://forms.gle/wpMeBikmM2FwB8mp6


แบบลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 3 (3/8-3/10)

https://forms.gle/teKfiVniU92M4E3d9


แบบลงรายวิชาภาษาเลือกระดับชั้น ม.3 กลุ่มที่ 4 (3/11-3/13)

https://forms.gle/hNT2K9bKTqBZv98k7