กำหนดการสอบย้ายแผนการเรียนครั้งที่ 2/2565 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4