วันชาติเยอรมัน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (เยอรมัน) โรงเรียนสตรีนนทบุรี ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศเยอรมนี เนื่องในวันชาติเยอรมัน 3 ตุลาคม


รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ 75% ขึ้นไป ทาง E-mail  พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการโรงเรียนความร่วมมือแห่งอนาคตและสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย เมื่อคะแนนรวมสูงสุด 300 คนแรก

ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. – 5 ต.ค. 2564 

ประกาศชื่อผู้ได้รางวัลที่หน้าเว็บโรงเรียน


คลิกทำแบบทดสอบ